محصولات مقدم پیشرو صنعت سپاهان

همه محصولات

انواع پریفرم

انواع بطری

انواع ظروف جار

انواع درب

انواع دستگیره

جار ده کیلوگرمی


ظرف جار - ۱۰۰۰۰ گرمی

جار پنج کیلوگرمی


ظرف جار - ۵۰۰۰ گرمی

جار پنج کیلوگرمی


ظرف جار - ۵۰۰۰ گرمی

انواع جار استوانه‌ای گرد


جار استوانه‌ای گرد از ۱۵۰ گرمی تا ۱۲۰۰ گرمی

درب بطری دهانه ۲۸


درب بطری با دهانه ۲۸ میلی‌متری در رنگ‌های مختلف

دستگیره دهانه ۴۵


دستگیره با کیفیت، دهانه ۴۵ میلی‌متری

بطری ۲۰۰۰ سی‌سی


بطری ۲۰۰۰ سی‌سی شفاف با دهانه ۲۸ میلی‌متری

پریفرم جار دهانه ۱۲۰


پریفرم جار با دهانه ۱۲۰ میلی‌متری با وزن ۲۷۵ گرم

پریفرم‌های جار دهانه ۹۰


پریفرم جار با دهانه ۹۰ میلی‌متری در وزن‌های مختلف

پریفرم‌های جار دهانه ۷۰


پریفرم جار با دهانه ۷۰ میلی‌متری در وزن‌های مختلف

انواع پریفرم بطری دهانه ۴۵


پریفرم‌های بطری با دهانه ۴۵، در وزن‌های مختلف

جار طرح الماس


جار طرح الماس شفاف - ۱۰۰۰ گرمی

جار طرح شش گوش


جار طرح شش گوش شفاف - ۳۰۰۰ گرمی

جار طرح الماس


جار طرح الماس شفاف - ۳۰۰۰ گرمی

بطری ۹۰۰ سی‌سی


بطری ۹۰۰ سی‌سی شفاف با دهانه ۲۸ میلی‌متری

بطری کوچک ۲۳۰ سی‌سی


بطری شفاف ۲۳۰ سی‌سی، دهانه ۲۸ میلی‌متری

بطری ۲۸۰۰ سی‌سی


بطری ۲۸۰۰ سی‌سی شفاف با دهانه ۲۸ میلی‌متری

درب دهانه 120


درب ظرف جار فانوسی، دهانه 120 میلی‌متری

جار طرح عروسکی


ظرف جار طرح عروسکی شفاف - ۷۰۰ گرمی

درب دهانه 90


درب ظرف جار فانوسی، دهانه 90 میلی‌متری

بطری ۱۴۰۰ سی‌سی


بطری ۱۴۰۰ سی‌سی شفاف با دهانه ۲۸ میلی‌متری

بطری 1300 سی‌سی


بطری 1300 سی‌سی شفاف با دهانه ۲۸ میلی‌متری

بطری ۱۵۰۰ سی‌سی


بطری ۱۵۰۰ سی‌سی سفید با دهانه ۲۸ میلی‌متری

بطری ۵۰۰ سی‌سی


بطری ۵۰۰ سی‌سی شفاف دهانه ۲۸ میلی‌متری

درب بطری دهانه ۴۵


درب بطری با دهانه ۴۵ میلی‌متری در رنگ‌های مختلف

دستگیره دهانه ۲۸


دستگیره دهانه ۲۸ در رنگ‌های مختلف

انواع پریفرم بطری دهانه ۲۸


پریفرم‌های بطری با دهانه ۲۸، در وزن‌های مختلف

جار طرح نسکافه ای


ظرف جار طرح نسکافه‌ای شفاف - ۹۰۰ گرمی

جار طرح بیضی


ظرف جار بیضی و شفاف - ۱۵۰۰ گرم

درب دهانه 70


درب ظرف جار ساده، دهانه 70 میلی‌متری

درب فلکه‌ای دهانه 120


درب فلکه‌ای زرد رنگ - دهانه 120

درب دهانه ۹۰


درب ظرف جار ساده، دهانه ۹۰ میلی‌متری

ظرف جار چارگوش


جار چارگوش شفاف - ۵۰۰ گرم

ظرف جار چارگوش


جار چارگوش شفاف - ۲۰۰۰ گرم

ظرف جار چارگوش


جار چارگوش شفاف - ۱۰۰۰ گرم

ظرف جار گرد


جار گرد و شفاف - ۵۰۰ گرم

ظرف جار گرد


جار گرد و شفاف - ۲۵۰ گرم

ظرف جار گرد


ظرف جار گرد وشفاف - ۳۵۰ گرم

ظرف جار شفاف


ظرف جار گرد و شفاف - ۱۰۰۰ گرم

بطری ۱۰۰۰ سی‌سی


بطری ۱۰۰۰سی‌سی شفاف گرد

بطری ۲۵۰۰ سی‌سی


بطری ۲۵۰۰سی‌سی شفاف گرد

بطری ۴۰۰۰ سی‌سی


بطری بزرگ ۴۰۰۰ سی‌سی با دهانه ۳۸

بطری ۳۰۰۰ سی‌سی


بطری شفاف ۳۰۰۰ سی‌سی با دهانه ۲۸

بطری ۱۰۰۰ سی‌سی


بطری هزار سی‌سی گرد - سفید

بطری کوچک ۲۵۰ سی‌سی


بطری شفاف ۲۵۰ سی‌سی، دهانه ۲۸ میلی‌متر

بطری کوچک ۳۰۰ سی‌سی


بطری شفاف ۳۰۰ سی‌سی، دهانه ۲۸ میلی‌متر

بطری ۱۰۰۰ سی‌سی


بطری ۱۰۰۰ سی‌سی شفاف چارگوش

بطری ۳۰۰ سی‌سی


بطری زرد شفاف، ۳۰۰ سی‌سی

بطری ۵۰۰ سی‌سی زیتونی


بطری شفاف زیتونی

بطری هزار سی سی


بطری ۱۰۰۰سی‌سی شفاف گرد

تماس با ما