پریفرم‌های جار دهانه ۹۰

پریفرم جار با دهانه ۹۰ میلی‌متری در وزن‌های مختلف

اندازه‌ی دهانه: 90mm

وزن: 40, 50, 70, 80

کد محصول: 70550

محصولات مشابه

پریفرم جار دهانه ۱۲۰


پریفرم جار با دهانه ۱۲۰ میلی‌متری با وزن ۲۷۵ گرم

پریفرم‌های جار دهانه ۷۰


پریفرم جار با دهانه ۷۰ میلی‌متری در وزن‌های مختلف

انواع پریفرم بطری دهانه ۴۵


پریفرم‌های بطری با دهانه ۴۵، در وزن‌های مختلف

انواع پریفرم بطری دهانه ۲۸


پریفرم‌های بطری با دهانه ۲۸، در وزن‌های مختلف

تماس با ما