انواع پریفرم بطری دهانه ۴۵

پریفرم‌های بطری با دهانه ۴۵، در وزن‌های مختلف

اندازه‌ی دهانه: 45mm

وزن: 57, 61, 69, 74, 82

رنگ: رنگ‌های مختلف

کد محصول: 70548

محصولات مشابه

پریفرم جار دهانه ۱۲۰


پریفرم جار با دهانه ۱۲۰ میلی‌متری با وزن ۲۷۵ گرم

پریفرم‌های جار دهانه ۹۰


پریفرم جار با دهانه ۹۰ میلی‌متری در وزن‌های مختلف

پریفرم‌های جار دهانه ۷۰


پریفرم جار با دهانه ۷۰ میلی‌متری در وزن‌های مختلف

انواع پریفرم بطری دهانه ۲۸


پریفرم‌های بطری با دهانه ۲۸، در وزن‌های مختلف

تماس با ما