پریفرم جار دهانه ۱۲۰

پریفرم جار با دهانه ۱۲۰ میلی‌متری با وزن ۲۷۵ گرم

اندازه‌ی دهانه: 120mm

وزن: 275gr

کد محصول: 70551

محصولات مشابه

پریفرم‌های جار دهانه ۹۰


پریفرم جار با دهانه ۹۰ میلی‌متری در وزن‌های مختلف

پریفرم‌های جار دهانه ۷۰


پریفرم جار با دهانه ۷۰ میلی‌متری در وزن‌های مختلف

انواع پریفرم بطری دهانه ۴۵


پریفرم‌های بطری با دهانه ۴۵، در وزن‌های مختلف

انواع پریفرم بطری دهانه ۲۸


پریفرم‌های بطری با دهانه ۲۸، در وزن‌های مختلف

تماس با ما