بطری ۲۰۰۰ سی‌سی

بطری ۲۰۰۰ سی‌سی شفاف با دهانه ۲۸ میلی‌متری

اندازه‌ی دهانه: 28mm

رنگ: شفاف

کد محصول: 70552

محصولات مشابه

بطری ۹۰۰ سی‌سی


بطری ۹۰۰ سی‌سی شفاف با دهانه ۲۸ میلی‌متری

بطری کوچک ۲۳۰ سی‌سی


بطری شفاف ۲۳۰ سی‌سی، دهانه ۲۸ میلی‌متری

بطری ۲۸۰۰ سی‌سی


بطری ۲۸۰۰ سی‌سی شفاف با دهانه ۲۸ میلی‌متری

بطری ۱۴۰۰ سی‌سی


بطری ۱۴۰۰ سی‌سی شفاف با دهانه ۲۸ میلی‌متری

بطری 1300 سی‌سی


بطری 1300 سی‌سی شفاف با دهانه ۲۸ میلی‌متری

بطری ۱۵۰۰ سی‌سی


بطری ۱۵۰۰ سی‌سی سفید با دهانه ۲۸ میلی‌متری

تماس با ما