بطری ۲۸۰۰ سی‌سی

بطری ۲۸۰۰ سی‌سی شفاف با دهانه ۲۸ میلی‌متری

اندازه‌ی دهانه: 28mm

ظرفیت: 2800cc

رنگ: شفاف

کد محصول: 70542

محصولات مشابه

بطری ۲۰۰۰ سی‌سی


بطری ۲۰۰۰ سی‌سی شفاف با دهانه ۲۸ میلی‌متری

بطری ۹۰۰ سی‌سی


بطری ۹۰۰ سی‌سی شفاف با دهانه ۲۸ میلی‌متری

بطری کوچک ۲۳۰ سی‌سی


بطری شفاف ۲۳۰ سی‌سی، دهانه ۲۸ میلی‌متری

بطری ۱۴۰۰ سی‌سی


بطری ۱۴۰۰ سی‌سی شفاف با دهانه ۲۸ میلی‌متری

بطری 1300 سی‌سی


بطری 1300 سی‌سی شفاف با دهانه ۲۸ میلی‌متری

بطری ۱۵۰۰ سی‌سی


بطری ۱۵۰۰ سی‌سی سفید با دهانه ۲۸ میلی‌متری

تماس با ما